Historia

Wilhelm Friberg – en eldsjäl och idrottspionjär från Göteborg

Wilhem Friberg är en bortglömd legend som växte upp i Göteborg och Majorna under 1800-talets andra hälft. Hela sitt liv vigde han åt idrotten och kom att bli sin tids kanske största idrottsprofil. Bland många gärningar utmärker sig framförallt en: i en tid när idrott var ett okänt begrepp banade han väg genom att grunda och leda Örgryte Idrottssällskap på ett synnerligen föredömligt sätt.

En av Göteborgs mest betydelsefulla och intressanta invånare är utan tvekan Wilhelm Friberg, född i Majorna år 1865, son till segelsömmaren Johan Fredrik Friberg och Nicolina Martina Wahlberg. Efter skolgång på Majornas Elementarläroverk fick han som nyexaminerad 16-åring arbete på Bohus Mekaniska Verkstad i Örgryte. Året var 1881. Han anställdes som kontorist och kom bland annat att bli företagets bokhållare. Företaget förblev Friberg troget i hela 44 år och hade det inte varit för hans passionerade idrottsintresse skulle han säkerligen avancerat i rang eller sökt sig vidare. Direktören för bolaget sade vid ett tillfälle om Wilhelm Friberg:

Det var en tusan så duktig karl, men han kan inte låta bli att använda för mycket tid på idrotten och därför kan han inte göra sin duglighet gällande inom firman

Avståndet från Majorna var långt så han hyrde tämligen omgående in sig i en villa intill verkstaden, belägen strax söder om nuvarande Liseberg. Och det är här i dessa kvarter som ett stycke svensk idrottshistoria snart börjar ta form…

Idrottspionjärerna

Det var på Exercisheden och i Exercishuset som de allra första idrottsutövarna i Göteborg höll till under slutet av 1860-talet och framåt. I huvudsak rörde det sig om gymnastik, men också löpning förekom och vintertid var skridsko en populär sport. Impulserna hade nästan uteslutande kommit med sjöfarare och gästarbetare från England.

Idrott var på denna tiden långt i från något självklart. Fotboll och friidrott var in på 1890-talet i princip okända begrepp och några idrottsplatser eller klubbar existerade med få undantag egentligen inte. Överhuvudtaget väckte idrottsfenomenet stor skepticism bland folk. En av stadens första seriösa föreningar hette  Idrottssällskapet Lyckans Soldater och hade bildats på hösten 1883 av elever från Schillerska läroverket. Klubben hade sina idrottsövningar på Heden. Ett år tidigare hade skridskosällskapet Bore bildats, dessa hade en egen spolad bana vid Lorentzbergsteatern.

Örgrye IS bildas

Den unge Wilhelm Friberg och hans kamrater tog stora intryck från idrottsutövarna runt Heden och allt mer växte idén inom honom att starta en egen förening. I grannskapet där Friberg bosatt sig låg en villa som hette Carlslund, vilken ägdes av konsul Kjellberg. Till huset hörde en stor övergiven trädgård som han och hans goda kamrat Walfrid Silow kom att få arrendera. Här började de röja och iordningställa för anläggandet av en skridskobana. Banan var till stora delar färdig när Friberg och Silow bjöd in intresserade till ett sammanträde för att starta ett skridskosällskap.

En regnig söndagseftermiddag den 4 december 1887 samlades tolv ungdomar i Villa Carlslund. De höll till i ett rum på andra våningen, det sparsamma möblemanget bestod av en nygjord träbänk, ett bord och en lånad stol. Mötet varade någon timme och till ordförande i den nya föreningen som fick namnet Örgryte Idrottssällskap valdes Wilhelm Friberg, en post han kom att inneha ända fram till 1926. På ett möte två veckor senare bestämde man att klubbfärgerna skulle vara rött och blått, kärleken och trohetens färger. Sin idrottsplats som stod färdig redan vid årsskiftet gav man i sann fornnordisk anda namnet Balders Hage. Inne på Lisebergs nöjesfält, på den plats där Balders Hage var belägen, finns idag en minnessten uppsatt till minne av idrottsplatsen och ÖIS grundande. Även åk-attraktionen Balder är uppkallad därefter

Idrottspionjären Wilhem Friberg grundade Örgryte Idrottssällskap 1887, i en tid då idrott i princip var ett helt okänt begrepp. Friberg var även aktiv utanför ÖIS och var en av de drivande krafterna bakom bildandet av en rad olika idrottsorganisationer i landet.

Längst till vänster i bild håller Wilhelm Friberg föreningens fana.

Ordensbrodern Wilhelm Friberg var aktiv i åtskilliga sällskap, bland annat i Örgryte Odalmän och Idrotts-Orden som han varit med och grundat.