Om ÖIS medlemsskap

ÖIS har ombildats till alliansförening. De fyra tidigare sektionerna har övergått till att vara egna föreningar, s.k. medlemsföreningar. Sällskapet ÖIS fortsätter i exakt samma förening som tidigare men har som organisationsform övergått att vara en s.k. alliansförening. Alla föreningar knyts samman genom stadgar och avtal. ÖIS-familjen hänger ihop som tidigare men nu i form av alliansförening.

En alliansförening är en förening som består av andra föreningar som medlemmar. Det innebär att alla personer som tidigare var medlemmar i ÖIS numera är medlem i en, eller flera, av medlemsföreningarna. Alliansföreningen har endast fyra medlemmar, de fyra medlemsföreningarna.

Denna förändring i medlemskapets struktur behöver vi hantera. Många medlemmar känner en hemvist i någon av de idrotter som ÖIS bedriver och då är frågan utan större betydelse. Men vissa som inte har lika naturlig hemvist, eller som känner lika mycket för flera idrotter, kan eventuellt uppleva det som en nackdel att behöva välja en specifik förening för sitt medlemskap. Kanske man vill känna sig som medlem i ”hela ÖIS” med alla fyra idrotterna. Givetvis behöver vi ha ett bra sätt att hantera detta. Samtidigt måste vi arbeta inom de ramar som den nya organisationsformen medger.

Med detta sagt så är det viktigt att påpeka; oavsett var man är medlem, i en eller flera av ÖIS medlemsföreningar så är man exakt lika mycket ÖIS:are som tidigare. Ett medlemskap i någon av föreningarna utgör ett fullvärdigt medlemskap i ÖIS-familjen.

Alliansombildningen är tämligen färsk och vi arbetar på ett förslag att utforma en hantering som ska innebära medlemskap i samtliga medlemsföreningarna. Exakt hur detta ska utformas är ännu inte klart. Vi ber att få återkomma när vi kommit längre i frågan.

Till dess så administreras medlemskap av respektive medlemsförening. Nedan ser du länkar till deras respektive förening sida om detta.