Stagdar

ÖIS nuvarande stadgar fastslogs på det ordinarie årsmötet 13 mars 2013. Förändringen från den tidigare versionen var relativt liten och omfattade endast ändringar som behövdes för att möjliggöra för att fungera som alliansförening.

Stagdar 2016

Äldre stadgar