Ett år går fort. Nu närmar vi oss slutet av 2018. Ett år med både framgångar och motgångar för vår förening. Så har det alltid varit och kommer alltid att vara. En förening som är så stor och med många olika aktiviteter skapar framför allt många möjligheter. Vi kan vara stolta över föreningens insatser under detta år. Både vad gäller seniorer och juniorer. En fortsatt satsning på våra ungdomar är väldigt viktig för föreningen. Inte bara för idrottsliga framgångar utan också för ett socialt engagemang för ungdomar. Föreningen menar jag måste fortsätta arbetet med våra ungdomar.

Det finns mycket att göra och förhoppningsvis kan vår klubb bli ett ännu större föredöme för andra klubbar genom vår satsning på ungdomar. Arbetet i Örgryte 1887 går vidare med olika aktiviteter för att stärka vår alliansförening. En stor uppgift för oss blir att arbeta med en vision för sällskapet. Där skall vi lägga fram hur vi ser på föreningen om 5 till 10 år. Till detta arbete tillsätter vi en speciell arbetsgrupp med personer som finns inom föreningen men också med personer utanför vår förening. Dock bör personerna känna för föreningen. Arbetet skall förhoppningsvis kunna presenteras under 2019.

Vår traditionella och kanske viktigaste dag för föreningen är den 4 december. Föreningens födelsedag och en dag att uppmärksamma vår grundare Wilhelm Friberg. Vi gör det i år också med kransnedläggning vid Wilhelms Fribergs grav och med ett julbord på Jungman Jansson. En dag vi försöker samla hela alliansens föreningar för att stärka den gemensamma klubb känslan.

En God Jul och Gott Nytt åt tillönskar jag Er alla.

Ordförande

Håkan Friberg