ÖIS-Veteranernas årsmöte 2024

    Härmed kallas alla Veteranmedlemmar till…