Nytt projekt för att bevara ÖIS Historia

ÖIS har startat upp ett projekt för att inventera och skapa en struktur och nya rutiner för hur vi bevarar ÖIS anrika historik. Syftet är att säkerställa för framtiden att relevant material/information från vår verksamhet arkiveras för att kunna göras tillgängligt för en bred publik. Vi har för detta projekt skapat en arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga ÖIS föreningar.

Projektet kan delas in i ett antal arbetsområden:

  1. Initialt görs en omfattande inventering av vad som finns bevarat sedan tidigare; både
  2. Skapa policys och rutiner kring VAD

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply