Örgryte IS –  i mitt hjärta

Jag har under en 6 års period haft det fina uppdraget att vara ordförande i Örgryte IS allians styrelse. Ett mycket hedrande och fint uppdrag i sällskapet. Jag har en lång och traditionsrik anknytning till sällskapet och där flera generationer i familjen varit med i sällskapet.

Alliansen bilades 2016 och har under denna period genomfört ett antal olika åtgärder för att stärka sällskapet.

Vår uppgift i första hand har varit att hålla ihop föreningen och dess medlemsföreningar.

I min roll som ordförande i föreningen har min ambition varit att se till föreningarnas aktiviteter och hur föreningarna skall utvecklas. Vi har också en målsättning att växa som förening. Därför var det väldigt roligt att vi kunde hälsa Örgryte handbollsförening välkomna till oss 2020.

Vi har också varit måna om att bevara våra traditioner inom Sällskapet. Det gäller bland annat den 4 december, föreningens födelsedag, julbord och ÖIS dagen.

Min uppfattning är att idrottens plats i samhället kommer bli än viktigare och spela en stor roll för ungdomar. Jag tror därför att Örgryte skall vara tydligare med sin roll som en öppen förening där vi ger våra ungdomar en möjlighet att utöva idrotter. För detta krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete. Detta har påbörjats och kommer bli en viktig del i framtiden för alliansen.

Ett långsiktigt ekonomiskt mål måste också sättas. Detta kan ske genom att en stiftelse bildas för att stödja och hjälpa våra föreningar i sällskapet.

Jag känner mig nöjd med min period som ordförande även om jag skulle velat att vi varit än mer framgångsrika i vårt långsiktiga arbete. Nu får andra ta vid.

Jag önskar med hela mitt hjärta lycka till i Örgryte IS och den nya styrelsen i deras viktiga arbete.

Håkan Friberg